Meerjobs.de promuje rynku pracy na wybrzeżu Fryzji, Helgoland i regionu Morza Bałtyckiego. Każdego roku ponad 4000 miejsc pracy pozostają niewypełnione w regionie. Wahania sezonowe sił, a także rosnącej konkurencji technicznych i obsługa zapewnia lokalnej gospodarki z produkcji osobiste wyzwanie. Dlatego też naszą troską o poprawę sytuacji w najbliższych latach. Chcemy, aby utworzyć przejrzystości o możliwości pracy w tych regionach i ludzi z całego Niemcy i kraje z nimi sąsiadujące oferują możliwość dostosowania pracy dostawców z ich profilu w konwersacji. W tym sensie czekamy na Państwa wizytę.

Zespół morskich zadań